Mặt bằng cho thuê

mặt bằng cho thuê kinh doanh | matbanggiare.net

Giá: 60 Triệu VNĐ /tháng
Diện tích: 100m²
Vị trí: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Giá: 26 Triệu VNĐ /tháng
Diện tích: 90m²
Vị trí: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Giá: VNĐ /tháng
Diện tích: 45m²
Vị trí: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Giá: 40 Triệu VNĐ /tháng
Diện tích: 340m²
Vị trí: Tân Bình, Hồ Chí Minh